Главная страница

Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: "Россия Федерациясендә мәгариф турында" Федераль Законы, декабрь, 2012 елНазваниеПрограмма түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: "Россия Федерациясендә мәгариф турында" Федераль Законы, декабрь, 2012 ел
страница3/6
Дата22.04.2016
Размер0.9 Mb.
ТипПрограмма
1   2   3   4   5   6Сыйфат.

1

Күнегүләр эшләү. Сыйфатка морфологик анализ ясау элементлары белән таныштыру: берничә сүзгә телдән анализ ясау.
Регулятив УУГ:

- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.

Танып белү УУГ:

-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.

Коммуникатив УУГ:

- башкаларның сөйләмен ишетеп һәм тыңлап, фикереңне тулы һәм аңлаешлы итеп әйтеп бирә белү;

-үз фикерләреңә ышандыра белү.

Сыйфат турында белемнәрне тирәнәйтү.

Шәхси УУГ:

- укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

-парларда һәм төркемнәрдә эшли белү;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру;


25.09


Антоним һәм синоним сыйфатлар.

1

Антоним һәм синоним сыйфатлар белән танышу. Күнегүләр эшләү.
-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.


Антоним һәм синоним сыйфатлар турында белемнәр булдыру.

Шәхси УУГ:

- укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

-парларда һәм төркемнәрдә эшли белү;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру;

26.09


Изложение (№1) “Кызыл юл”

1

Сәнгатьле итеп укылган текстның төп фикерен аңлап, эчтәлеге буенча гади план төзү, эзлекле сөйләү, план буенча язу.
- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.


Изложение язу күнекмәләрен булдыру.

-укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру;

Фигыль, аның төркемчәләре.

1

Фигыльнең терәк схемасын ясау. Күнегүләр эшләү.
- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.


Фигыль, аның төркемчәләре турында белемнәрне тирәнәйтү.

- укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

-парларда һәм төркемнәрдә эшли белү;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру;

30.09


Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

1

Фигыльнең зат-санын билгеләргә өйрәнү. Күнегүләр эшләү.


-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.


Фигыльнең зат-санын билгеләргә өйрәнү. Күнегүләр эшләү аркылы белемле алу.

- укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

-парларда һәм төркемнәрдә эшли белү;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру.

2.10


Фигыльнең барлык-юклык төре.

1

Фигыльгә морфологик анализ ясау элементлары белән таныштыру: берничә сүзгә телдән анализ ясау.
-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.


Фигыльнең барлык-юклык төрләре турында белем алу.

- укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

-парларда һәм төркемнәрдә эшли белү;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру.

3.10


Морфология буенча искәртмәле диктант (№2) «Нечкәбил»

1

Диктант язу. Грамматик бирем эшләү.
- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.


Морфология буенча искәртмәле диктант язып алган белемнәрне ныгыту.

-Үз белемен билге белән бәяләүне өстен күрү;

-Билгеләр диапозоны киңлеге;

-Билге критериесе булу;

-Укучының социаль роле;

- Яхшы укучы сыйфатын аңлау;

- Үз мөмкинлекләрен аңлап, үзенә дөрес бәя бирү;

-Үзеңне камилләштерү өстендә эшләргә кирәклекне аңлау.

Фигыльнең нигезе.

1

Фигыльнең нигезенең төп мәгънә белдергәнен аңлату. Күнегүләр эшләү.
тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.


Фигыльнең нигезен таба белү күнекмәләрен булдыру.

- укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

-парларда һәм төркемнәрдә эшли белү;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру;

6.10


Фигыльнең нигезен билгеләү

1

Фигыльнең нигезенең төп мәгънә белдергәнен аңлату. Боерык фигыль белән тәңгәллеген билгәләү. Күнегүләр эшләү.
тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.


Фигыльнең нигезен таба белү күнекмәләрен булдыру.

- укучының башкарган эшенә җаваплылык хисен арттыру;

-парларда һәм төркемнәрдә эшли белү;

- уку зшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру.

7.10


Бәйләнешле сөйләм үстерү. Хат язу (1)

1

Мөстәкыйль рәвештә хат язу.
- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.


Хат язу күнекмәләрен булдыру.

-Үз белемен билге белән бәяләүне өстен күрү ;

-Билгеләр диапозоны киңлеге;

-Билге критериесе булу;

-Укучының социаль роле;

- Яхшы укучы сыйфатын аңлау;

- Үз мөмкинлекләрен аңлап, үзенә дөрес бәя бирү;

-Үзеңне камилләштерү өстендә эшләргә кирәклекне аңлау.


2нче чирекБоерык фигыль.

1

Эш кушуны, боеруны белдергән фигыльнең боерык фигыль булуын аңлату. Күнегүләр эшләү.
- танып-белү максатын аерып алу һәм мөстәкыйль формалаштыру;

- кирәкле мәгълүматны эзләү;

- белемнәрне структуралаштыру;

- аңлап әйтеп бирү;

- төгәл шартлар нигезендә чишелешнең эффектив алымнарын сайлап алу;

- гамәлнең шарты һәм алымнары рефлексиясе, эшчәнлек барышы һәм нәтиҗәсе тикшерү, бәяләү

Боерык фигыль турында белемнәрне үстерү.

-уку мотивларын формалаштыру;

-үз үзгәрешкә– яңа белем-күнекмәләр алуга - омтылу

-булачак һөнәри эшчәнлек белән уку арасында бәйләнеш тудыру;


9.10


Хикәя фигыль.

1

Эш-хәрәкәтне белдергән фигыльләрнең хикәя фигыль булуын аңлату. Күнегүләр эшләү.
- аңлап уку; кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; төп һәм ярдәмчел мәгълүматны билгели белү һ.б.

- проблеманы кую һәм формалаштыру, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблемаларны хәл иткәндә эшчәнлек алгоритмын мөстәкыйль төзү;

- билге-символларны куллана белү.

Хикәя фигыль турында белемнәрне үстерү.

-Әхлакый нормаларга ориентлашу (гадел бүленеш, үзара ярдәмләшү, дөреслек)

-Әхлак нормаларын бозу эчке нормалар белән чагыштырганда җитдирәк һәм яраксыз; .

10.10


Шарт фигыль.

1

Шарт фигыльнең башка фигыльгә иярүен, шартын белдерүен төшендерү. Күнегүләр эшләү.
- аңлап уку; кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; төп һәм ярдәмчел мәгълүматны билгели белү һ.б.

- проблеманы кую һәм формалаштыру, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблемаларны хәл иткәндә эшчәнлек алгоритмын мөстәкыйль төзү;

- билге-символларны куллана белү (модельләштерү, модельне төрле формаларга китерү).


Шарт фигыль турында белемле булу.

-танып-белү мотивларын формалаштыру;

-яңалыкка кызыксыну;

-гомуми эшчәнлек ысулларына һәм аларның чишелешенә кызыксыну ;

-социаль мотивларның формалашуы

-җәмгыятькә файдалы булу;

-уку мотивларын формалаштыру;

- үз үзгәрешкә– яңа белем-күнекмәләр алуга – омтылу;

-булачак һөнәри эшчәнлек белән уку арасында бәйләнеш тудыру;

13.10


“Фигыль” темасын ныгыту.

1

Гомумиләштереп кабатлау өчен күнегүләр.
- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.


“Фигыль” темасын ныгыту.

-социаль мотивларның формалашуы;

-җәмгыятькә файдалы булу;

-уку мотивларын формалаштыру;

- үз үзгәрешкә– яңа белем-күнекмәләр алуга – омтылу;

-булачак һөнәри эшчәнлек белән уку арасында бәйләнеш тудыру;

16.10


Рәвеш. Вакыт, урын рәвешләре

1

Рәвешнең эш-хәлнең билгесен белдерүен төшендерү. Күнегүләр эшләү.
- аңлап уку; кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; төп һәм ярдәмчел мәгълүматны билгели белү һ.б.

- проблеманы кую һәм формалаштыру, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблемаларны хәл иткәндә эшчәнлек алгоритмын мөстәкыйль төзү;

- билге-символларны куллана белү.


Рәвеш. Вакыт, урын рәвешләре турында белем алу.

-танып-белү мотивларын формалаштыру;

-яңалыкка кызыксыну;

-гомуми эшчәнлек ысулларына һәм аларның чишелешенә кызыксыну ;

-социаль мотивларның формалашуы

-җәмгыятькә файдалы булу;

-уку мотивларын формалаштыру;

- үз үзгәрешкә– яңа белем-күнекмәләр алуга – омтылу;

-булачак һөнәри эшчәнлек белән уку арасында бәйләнеш тудыру;

17.10


Сәбәп, максат рәвешләре.

1

Рәвешнең эш-хәлнең билгесен белдерүен төшендерү. Күнегүләр эшләү.
- аңлап уку; кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; төп һәм ярдәмчел мәгълүматны билгели белү һ.б.

- проблеманы кую һәм формалаштыру, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблемаларны хәл иткәндә эшчәнлек алгоритмын мөстәкыйль төзү;

- билге-символларны куллана белү.


Сәбәп, максат рәвешләре турында белем алу.

-танып-белү мотивларын формалаштыру;

-яңалыкка кызыксыну;

-гомуми эшчәнлек ысулларына һәм аларның чишелешенә кызыксыну;

-социаль мотивларның формалашуы;

-җәмгыятькә файдалы булу;

-уку мотивларын формалаштыру;

- үз үзгәрешкә– яңа белем-күнекмәләр алуга – омтылу;

-булачак һөнәри эшчәнлек белән уку арасында бәйләнеш тудыру;

20.10


Бәйләнешле сөйләм үстерү. Мәкалә язу. (1)

1

Укучылар тормышы турында мәкалә язу күнегүләре.

ЭД: Фонетика, орфоэпия  Сузык аваз үзгәрешләре.
- аңлап уку; кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; төп һәм ярдәмчел мәгълүматны билгели белү һ.б.

- проблеманы кую һәм формалаштыру, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблемаларны хәл иткәндә эшчәнлек алгоритмын мөстәкыйль төзү;

- билге-символларны куллана белү.

Мәкалә язу күнекмәләрен булдыру.

-Үз белемен билге белән бәяләүне өстен күрү;

-Билгеләр диапозоны киңлеге;

-Билге критериесе булу;

-Укучының социаль роле;

- Яхшы укучы сыйфатын аңлау;

- Үз мөмкинлекләрен аңлап, үзенә дөрес бәя бирү;

-Үзеңне камилләштерү өстендә эшләргә кирәклекне аңлау.

21.10


Морфология буенча диктант (№3).

1

Грамматик биремле тикшерү диктанты язу.
- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.


Грамматик биремле тикшерү диктанты язу.

-Үз белемен билге белән бәяләүне өстен күрү;

-Билгеләр диапозоны киңлеге;

-Билге критериесе булу;

-Укучының социаль роле;

- Яхшы укучы сыйфатын аңлау;

- Үз мөмкинлекләрен аңлап, үзенә дөрес бәя бирү;

-Үзеңне камилләштерү өстендә эшләргә кирәклекне аңлау.

Синтаксис һәм пунктуация. Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре.

1

Синтаксис һәм пунктуация турында төшенчә бирү. Күнегүләр эшләү. Җөмләләргә синтаксик анализ ясау элементлары белән таныштыруны дәвам итү: әйтү максаты буенча җөмлә төрен билгеләү.
Регулятив УУГ:

- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.

Танып белү УУГ:

-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.

Коммуникатив УУГ:

- башкаларның сөйләмен ишетеп һәм тыңлап, фикереңне тулы һәм аңлаешлы итеп әйтеп бирә белү;

-үз фикерләреңә ышандыра белү

Синтаксис һәм пунктуация. Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре турында белемнәргә ия булу.

Тел дәресләрендә өйрәнгән белемне гамәлгә күчерү теләге булдыру.

23.10


Сорау җөмлә.

1

Җөмләләргә синтаксик анализ ясау элементлары белән таныштыру. Күнегүләр эшләү.
Регулятив УУГ:

- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.

Танып белү УУГ:

-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.

Коммуникатив УУГ:

- башкаларның сөйләмен ишетеп һәм тыңлап, фикереңне тулы һәм аңлаешлы итеп әйтеп бирә белү;

-үз фикерләреңә ышандыра белү

Сорау җөмлә турында белемнәргә ия булу.

-Танып-белү мотивларын формалаштыру.

-Яңалыкка кызыксыну;

-Гомуми эшчәнлек ысулларына һәм аларның чишелешенә кызыксыну;

24.10


Боерык җөмлә.

1

Җөмләләргә синтаксик анализ ясау элементлары белән таныштыру. Күнегүләр эшләү.
- аңлап уку; кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; төп һәм ярдәмчел мәгълүматны билгели белү һ.б.

- проблеманы кую һәм формалаштыру, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблемаларны хәл иткәндә эшчәнлек алгоритмын мөстәкыйль төзү;

- билге-символларны куллана белү (модельләштерү, модельне төрле формаларга китерү)

Боерык җөмлә турында белемнәргә ия булу.

Тел дәресләрендә өйрәнгән белемне гамәлгә күчерү теләге булдыру.

27.10


Тойгылы җөмләләр.
Күнегүләр эшләү. Җөмләләргә синтаксик анализ ясау элементлары белән таныштыру: җөмләләрнең грамматик нигезен табып, җөмлә төрен билгеләү
Регулятив УУГ:

- уку бурычларын кую;

- максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны куллану.

Танып белү УУГ:

-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу ;

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм укыганны анализлау.

Коммуникатив УУГ:

- башкаларның сөйләмен ишетеп һәм тыңлап, фикереңне тулы һәм аңлаешлы итеп әйтеп бирә белү;

-үз фикерләреңә ышандыра белү

Тойгылы җөмлә турында белемнәргә ия булу.

-Танып-белү мотивларын формалаштыру;

-Яңалыкка кызыксыну;

-Гомуми эшчәнлек ысулларына һәм аларның чишелешенә кызыксыну;

28.10

1   2   3   4   5   6