Главная страница

1 нче номерлы гомуми урта белем бирү мәктәбе


Скачать 1.27 Mb.
Название 1 нче номерлы гомуми урта белем бирү мәктәбе
страница 2/4
Дата 21.04.2016
Размер 1.27 Mb.
Тип Документы
1   2   3   4


лексик-

грамматик материал.

материал белән

танышу, күнегүләр эшләү

кайгыртучанлык

хисләре формалаштыру

нәтиҗә

бәйләнешләрен таба белү
22

Без мәктәптә” темасына

контроль эш


Алган белемнәрне

куллануны тикшерү, аны куллануга

контроль эш

әхлакый

кагыйдәләрдә ориентлашу,

аларны үтәүнең

мәҗбүрилеген аңлау

уку эшчәнлеге

нәтиҗәләрен контрольгә ала

белү

Укчыларның

фикерләү дәрәҗәсен үстерү, алган

белемнәрне

системалаштыру

мөстәкыйль

эшләү

контро ль эш

22.10
23

Хаталар өстендә эш.“Олегның нигә кәефе юк?” тексты буенча эш.


Хаталар өстендә эш.

“Олегның нигә кәефе

юк?” тексты буенча эшләүкүршеңә ярдәм

итүдә танып-белү инициативасы

күрсәтү

биремнәрне язма

үтәү

Хикәяне сәнгатьле

уку, эчтәлекне сөйли

белү. Олегка бәя бирә белү

Хаталар

өстендә эш Язма сөйләм

күнекмәләрен камилләштер

ү
24.10
24

Изложение.

«Үкенеч”

БСҮ Изложение язу

өстендә эш.

Укуга карата

ихтирамлы караш булдыру,

укучыларны

яхшы укуга өндәү


логик фикерләү,

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен

табу, индуктив,

дедуктив фикерли белү


Ишеткәнне аңлап яза

белү. Ишетеп аңлау Күнекмәләрен

камилләштерү.

Эзлекле сөйләү, план буенча фикерләрне

туплау һәм язма

формада җиткерә белү


Изложение

Язу


Изложе

ние

28.10
25

Хаталар өстендә

эш. Сан төркемчәләре.

Хаталар өстендә эш.

Сан төркемчәләре турында белешмә бирү, саннарны куллану күнекмәләре өстендә эш, биремнәр үтәү

Әхлакый

кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

Эш тәртибен

аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү

Саннарны язма һәм

телдән сөйләмдә куллана белү, аерым фикерләрне исбатлый һәм кире кага белү

Хаталар

өстендә эш
29.10
26

Сан + исем

төзелмәсе.

Сан төркемчәләрен

белү, ситуатив күнегүләр эшләү

Әхлакый

кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

Алган

белемнәрне гомумиләштерер гә өйрәтү

алган белемнәрне

тикшерү максатыннан күнегүләр эшләү

индивидуаль

тикшерү

31.11
27

"Без мәктәптә"

Мәктәп темасына караган лексик-

“башкаларга

карата түземлелек,

Үз фикереңне

логик эзлеклелектә

чөнки, ләкин

теркәгечләрен сөйләмдә куллану,11.11

бүлеген кабатлау.

грамматик материал.

чөнки, ләкин

теркәгечләре

кайгыртучанлык

хисләре формалаштыру

әйтә белү,

Парлап һәм төркемнәрдә

эшләү.

үзләштерелгән

белемнәрне куллана белү

Мин – өйдә булышчы- 34 сәгать

28

“Минем иртәнге

режимым” темасы буенча

лексик-

грамматик материал.

Иртәнге режим

темасы буенча лексик- грамматик материал,

Л. Леронның “Хәерле

иртә” шигыре белән танышу

Текст героена бәя

бирә белү

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый белү,

аралашу

күнекмәләре формалаштыру

Алынган белемнәрне

гамәли куллану. Шигырь героеның

иртәнге режимы

турында сөйли белү

Схема

белән эшли белү
12.11
29

Минем иртәнге

режимым.

“Иртәнге режим”

темасы буенча лексик- грамматик материал,

ситуатив күнегүләр эшләү

тәртипле,

тәрбияле

төшенчәләрен аңлап кабул итү

Алган

белемнәрне системалаштыр

ырга өйрәтү

Көндәлек режимны

сөйли белү, вакытны сорый һәм әйтә белү

Парларда

эшли белү
14.11
30

Сәгать ничә?

конструкциясе.

Сәгать ничә? Сәгать

ничәдә? сораулары. Күнегүләр эшләү

Вакыттан дөрес

файдалана белү

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү,

сөйләшүне башлый, дәвам

итә, тәмамлый белү

Сорау җөмлә

формаларын модельләштерү.

Төркемнәрдә диалогик сөйләм оештыру

Төркемнәрд

ә, парларда эшләү
18.11
31

Минем

көндәлек режи- мым.

Көндәлек режим

турында сөйләшү, ситуатив күнегүләр

эшләү

Күршеңә ярдәм

итүдә танып-белү инициативасы

күрсәтү

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый белү,

аралашу

күнекмәләре формалаштыру

Көндәлек режим

турында сөйли белү

Мөстәкыйл

ь эшли белү күнекмәләр

ен

камилләште рү
19.11
32

Сүзлек

диктанты. Билгеле үткән заман хикәя фигыль.

Сүзлек диктанты.

Билгеле үткән заман хикәя фигыльне искә төшерү. Көндәлек режим, йорт эшләре турында сөйләшү

Вакытны дөрес

бүлү, укучыларда хезмәткә карата уңай караш булдыру

Төркемнәрдә өй

эшләре турында сөйләшү, сөйләм күнекмәләрен ныгыту

Билгеле үткән заман

хикәя фигыльләрне сөйләмдә куллана белү. Җөмләләр төзи һәм тәрҗемә итә белү

Сүзлек дик-

танты язу. Чагыштыра һәм гому- миләштерә белү

Сүзлек

диктант ы

21.11
33

Мин - өйдә

булышчы.

Укучыларның сүзлек

байлыгын арттыру

Әңгәмәдәшеңә

ярдәм итүдә

Уку эшчәнлеген

оештыра белү,

Өй эшләрендә үзеңә

булышырга, ярдәм

Хикәя төзү
25.11танып-белү

инициативасы күрсәтү

нәтиҗәле эш

итәргә сорый, нәрсә

эшләргә кирәген әйтә белү, тема буенча

диалогка чыгу

34

Билгеле үткән

заман хикәя фигыльнең зат - сан белән төрләнеше.

Билгеле үткән заман

хикәя фигыльнең зат – сан белән төрләнеше. Күнегүләр эшләү

Укучыларда

ярдәмчеллек сыйфатлары булдыру

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый һәм үз фикереңне дөрес итеп әйтә белү

Алдагы дәресләрдә

алган белемнәрне актив кулланышка кертү

Таблица

белән эшли белү
26.11
35

Сочинение.

“Мин - өйдә булышчы”

Өй хезмәтенә караган

лексика.

Хезмәткә карата

ихтирамлы караш булдыру,

укучыларны эш сөяргә өндәү

тиешле

мәгълүматны табу өчен, эн-

циклопедия, белешмәләр,

сүзлекләр, элек- трон ресурслар

куллану

План нигезендә

тыңланган текст буенча сөйли белү.

Төркемнәрдә сөйләшү, гомуми нәтиҗә чыгару

Мөстәкыйл

ь эшли белү

сочине

ние

28.11
36

Илнур белән

Рәсимнең иртәнге режи- мы.

Илнур белән Рәсимнең

иртәнге режимы турында сөйләшү

Вакытны дөрес

бүлү, укучыларда хезмәткә карата уңай караш булдыру

Уку эшчәнлеген

оештыра белү, нәтиҗәле эш күнекмәләрен ныгыту

Мәктәпкә кадәр булган

вакытта укучының режимы турында сөйләшү . Төркемнәрдә өй эшләре турында сөйләшү күнекмәләре булдыру

Парларда

һәм төркемнәрд ә эшли белү
2.12
37

Илнур белән

Рәсимгә чагыштырма характеристика.

Илнур белән Рәсимгә

характеристика бирү

Укчыларның

фикерләү дәрәҗәсен үстерү, текст геройларының гамәлләренә бәя бирә белү

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый, аңлый һәм аңа туры килерлек җавап бирә белү

Алган белемнәрне актив

кулланышка кертү, тема буенча диалогка чыгу

Чагыштыра

һәм гомумиләш терә белү
3.12
38

Кереш сүзләр.

Кереш сүзләр белән

танышу, чөнки теркәгеченең мәгънәсе һәм кулланылышы турында төшенчә бирү

Укучыларда телне

өйрәнергә теләк булдыру

Аерым

темаларга караган сорауларга җавап бирә белү

Кереш сүзләрне, чөнки

теркәгечен сөйләмдә куллана белү

Язма

сөйләм күнек- мәләрен камил- ләштерү
5.12


39

Без киңәшләр

бирәбез. Биремле

диктант.

Гомуми нәтиҗә

чыгару. Хаталарны булдырмау өстендә эш

Әхлакый

кагыйдәләргә таянып,

яшьтәшләреңә киңәш бирү

Үзлектән уку

һәм тәрҗемә итү, нәтиҗә

чыгара белү Уку, тәрҗемә

итү, таблица ярдәмендә

сөйләү

Яхшы эшләр өчен бер-

береңне мактый белү, эш эшләргә киңәш бирә

белү, өй эшләрен эшләргә кирәклеген

әйтә белү

Биремле

диктант язу

Биремл

е диктант

9.12
40

Инфинитив.

Фигыльнең

инфинитив формасын өйрәнү, күнегүләр эшләү

Әхлакый

кагыйдәләргә таянып, яшьтәшләреңә киңәш бирү

Мәгълүматны

туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу

Фигыльнең инфинитив

формасын сөйләмдә куллану. Алган белемнәрне тикшерү максатыннан, язма күнегүләр эшләү

Таблица

белән эшли белү
10.12
41

Инфинитив +

модаль сүзләр (кирәк, кирәкми,

ярый, ярамый,

телим)

Инфинитив + кирәк,

кирәкми, ярый, ярамый төзелмәләре.

Ситуатив күнегүләр

эшләү

Әхлакый

кагыйдәләргә таянып,

яшьтәшләреңә

киңәш бирү

Сорау җөмлә

формаларын модельләштерү

Бирелгән төзелмәләрне

файдаланып, төркемнәрдә өй эшләре

турында сөйләшү

күнекмәләре булдыру

Парларда

һәм төркемнәрд

ә эшләү
12.12
42

Без әнигә

булышабыз.

“Мин өйдә булышчы”

циклы лексикасын кабатлау. Текст белән

танышу. Күнегүләр

эшләү.

Әти-әнигә,

аларның хезмәтенә карата

ихтирамлы

карашта булу, аларга ярдәм итү теләге тудыру

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү,

сөйләшүне

башлый, дәвам итә, тәмамлый

белү

Өйдәге ярдәмеңне әйтә,

тәкъдим итә, үзеңә ярдәм сорый белү.

Хикәяне сәхнәләштерә

белү, үз фикереңне әйтә белү

Парларда

эшләү
16.12
43

Ничек

мактарга? Мактау сүзләре.

Мактау сүзләре.

Ситуатив күнегүләр эшләү

Туганнарыңны,

яшьтәшләреңне җылы сүз белән

куандыра, мактый

белү

Эш тәртибен

аңлап, уку эшчәнлеген

оештыра белү

Мактау сүзләрен

сөйләмдә актив куллану

Язма

сөйләм күнек-

мәләрен

камил- ләштерү
17.12
44

Контроль эш. “Мин - өйдә булышчы”

Алган белемнәрне

куллануны тикшерү, аны куллануга

контроль эш

әхлакый

кагыйдәләрдә ориентлашу,

аларны үтәүнең мәҗбүрилеген

уку эшчәнлеге

нәтиҗәләрен контрольгә ала

белү

Укчыларның фикерләү

дәрәҗәсен үстерү, алган белемнәрне

системалаштыру

мөстәкыйль

эшләү

контро ль эш

19.12аңлау45

Хаталар өстендә

эш. “Рәсим” хикәясендәге лексик- грамматик материал.

Хаталар өстендә эш.

“Рәсим” хикәясендәге лексик-грамматик материал белән танышу

Хезмәткә карата

ихтирамлы караш булдыру

Эш тәртибен

аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү

Укучыларның фикерләү

дәрәҗәсен үстерү, алган белемнәрне системалаштыру.

Хаталар

өстендә эшләү
23.12
46

Рәсимнең

хатасы.

Хаталарны булдырмау

өстендә эшләү, “Өйдәге хезмәт”

темасына лексиканы

кабатлау.

өлкәннәргә

хөрмәт хисе формалаштыру

Үз фикереңне

логик эзлеклелектә

әйтә белү,

Төркемнәрдә сөйләшү,

сорауларга

җавап бирү

Диалогны хикәягә

әйләндерә белү. Образга бәя бирергә өйрәнү.

Бүлышырга теләк

белдерә белү.

Образга бәя

бирү
24.12
47

“Рәсим” хикәясе

буенча монолог төзү.

Рәсимгә бәя бирү.

Ситуатив күнегүләр эшләү

Өлкәннәр

хезмәтенә карата ихтирамлы булу, аларга ярдәм итү теләге тудыру

Телдән

сорауларга җавап бирү, фронталь тикшерү, бирелгән текстны дәвам иттерү

Өйдәге ярдәмеңне әйтә,

тәкъдим итә, үзеңә ярдәм сорый белү

Монолог

төзү
26.12
48

Без – өйдә

ярдәмчеләр.

Хикәя язу, хикәядәге

сөйләм үрнәкләре

Хезмәткә карата

ихтирамлы караш булдыру,

укучыларны эш

сөяргә өндәү

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү,

сөйләшүне

башлый, дәвам итә, тәмамлый

белү

Үзлектән уку һәм

тәрҗемә итү , телдән сорауларга җавап бирү,

бирелгән текстны дәвам

иттерү, хикәя яза белү

Хикәя язу
13.01
49

Өчен бәйлеге.

Өчен бәйлеге, зат

алмашлыклары,

Минем өчен, синең өчен... төрләнеше

Укучыларны эш

сөяргә өндәү, әхлак тәрбиясе

бирү

Төркемнәрдә

сөйләшү, сорауларга

җавап бирү. Үз

фикереңне дөрес итеп әйтә белү

Фронталь әңгәмә,

индивидуаль тикшерү, бирелгән сүзләрне

кулланып, җөмләләр

төзи алу

Язма

сөйләм күнекмәләр

ен

камилләште рү
14.01
50

Ю. Ермолаев-

Ю. Ермолаевның

Хезмәткә карата

Уку, парлап һәм

Булышырга чакыра

Мөстәкыйл
16.01

ның “Ике пи-

рожный” хикәясендәге

лексик- грамматик ма-

териал.

“Ике пирожный”

хикәясендәге лексика белән танышу

ихтирамлы

карашта булу, башкаларга ярдәм

итү теләге тудыру

төркемнәрдә эш,

индивидуаль биремнәр,

рәсемнәр буенча сөйләү

белү, ничек

булышканны әйтә белү

ь эшли белү


51

Ю.

Ермолаевның “Ике пирожный” хикәясе.

Ю. Ермолаевның “Ике

пирожный” хикәясе. Текст белән эш

Хезмәткә карата

ихтирамлы карашта булу, башкаларга ярдәм итү теләге тудыру

Мәгълүматны

туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу

Ю. Ермолаевның “Ике

пирожный” хикәясе буенча таблица белән эшли белү, план төзү

Таблица

белән эшли белү
20.01
52

Сүзлек

диктанты. Ю. Ермолаевның “Ике пирожный” хикәясен сәхнәләштерү

Сүзлек диктанты. Ю.

Ермолаевның “Ике пирожный” хикәясен сәхнәләштерү

Әхлак тәрбиясе

бирү

Алган

белемнәрне гомумиләштерер гә өйрәтү

План буенча әкиятнең

эчтәлеген сөйләү, сәхнәләштерү

Сүзлек

диктанты язу

Сүзлек

диктант ы

21.01
53

Лексик-

грамматик күнегүләр

эшләү.

Кереш сүзләрне актив

кулланылышка кертү. Күнегәләр эшләү

Укучыларда телне

өйрәнергә теләк булдыру

Парлап эшләү

күнекмәләрен камилләштерү,

аралаша белү сәләтен үстерү

Укучыларның фикерләү

дәрәҗәсен үстерү, үз фикереңне әйтә белү

Чагыштыра

һәм гомумиләш

терә белү
23.01
54

Изложение.

«Кунак апа”

БСҮ Изложение язу

өстендә эш.

Дустыңа карата

хөрмәт хисе формалаштыру

логик фикерләү,

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен

табу, индуктив,

дедуктив фикерли белү

Ишеткәнне аңлап яза

белү. Эзлекле сөйләү, план буенча фикерләрне

туплау һәм язма

формада җиткерә белү

Изложениея

зу

Изложе

ние

27.01
55

Хәзерге заман

хикәя фигыльнең юклык формасы.

Хаталар өстендә эш.

Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Грамматик күнегүләр эшләү

Ипине зурлау, аңа

карата хөрмәт хисе булдыру

Хәзерге заман

хикәя фигыльнең барлык һәм юклык формасын сөйләмдә куллана белү

Әңгәмә, сорауларга

җавап бирү, язма тикшерү. Ипи пешерү турында сөйли белү

Хаталар

өстендә эшләү
28.01


56

“Тавык, Тычкан

һәм Көртлек” әкиятендәге

лексик- грамматик

материал.

“Тавык, Тычкан һәм

Көртлек” әкиятендәге лексика белән танышу

Хезмәткә карата

ихтирамлы карашта булу

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый, аңлый

һәм аңа туры килерлек җавап

бирә белү

Тема буенча бирелгән

сөйләм үрнәкләрен кулланып, сөйли белү

һәм сорауларга җавап бирә белү

Парларда

эшләү
30.01
57

“Тавык, Тычкан

һәм Көртлек” әкияте.

“Тавык, Тычкан һәм

Көртлек” әкияте. Текст белән эш

Хезмәткә карата

ихтирамлы карашта булу, башкаларга ярдәм итү теләге тудыру

Мәгълүматны

туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу

“Тавык, Тычкан һәм

Көртлек” әкияте буенча план төзү

План

буенча сөли белү
3.02
58

Без әкият

сөйлибез

“Тавык, Тычкан һәм

Көртлек” әкиятен сәхнәләштерү

Әхлак тәрбиясе

бирү

Алган

белемнәрне гомумиләштерер гә өйрәтү

План буенча әкиятнең

эчтәлеген сөйләү, сәхнәләштерү

Татар халык

әкиятләре
4.02
59

Ипи ничек

пешә?

Ипи пешерү турында

сөйләшү

Әхлак тәрбиясе

бирү

Үзләштергән

белемнәрне системага салырга өйрәтү

Фронталь әңгәмә,

индивидуаль тикшерү, бирелгән сүзләрне кулланып, ипи пешерү турында сөйли белү

Таблица

белән эшләү
6.02
60

Билгесез үткән

заман хикәя фигыльнең зат – сан белән төрләнеше.

Билгесез үткән заман

хикәя фигыльнең зат – сан белән төрләнеше. Грамматик күнегүләр эшләү

Укыту-укуга

карата ихтирамлы караш булдыру,укучыла рны яхшы укуга өндәү

Үрнәк буенча

эшләү, сорауларга җавап бирү, үзләштерелгән белемнәрне куллана белү

Билгесез үткән заман

хикәя фигыльләрне кулланып, хикәя образларына бәя бирә белү, эчтәлеген сөйли белү

Чагыштыра

һәм гомумиләш терә белү
10.02
61

“Мин – өйдә

булышчы” темасын

кабатлау.

Тема буенча өйрәнгән

лексиканы кабатлау. Әкият язу

Әкият

геройларының гамәлләренә бәя

бирү

Алган

белемнәрне гомумиләштерер

гә өйрәтү

Фронталь әңгәмә,

индивидуаль тикшерү, бирелгән текстны

кулланып, әкиятне дәвам итү

Иҗади эш
11.02
Дуслар белән күңелле 26 сәгать

62

“Минем

дусларым” темасы буенча лексик-

“Минем дусларым”

темасы буенча лексика белән танышу. Күнегүләр эшләү

Дуслык, дуслар

төшенчәләрен аңлап кабул итү

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый белү, аралашу

Тема буенча бирелгән

сөйләм үрнәкләрен кулланып, дусларың турында сөйли белү

Парларда

һәм төркемнәрд ә эшләү
13.02

грамматик

материал.күнекмәләре

формалаштыру
63

Минем

дусларым бар.

Лексика белән эш.

Хикәя төзү

Дусларыңа бәя

бирә белү.

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү,

сөйләшүне башлый, дәвам

итә, тәмамлый белү

“Минем дусларым бар”

темасын дәреслектәге план буенча сөйли белү,

дуслашырга тәкъдим итә белү.

Хикәя төзү
17.02
64

Сочинение.

“Минем дустым”

Дустыңа бәя бирү,

хикәя язу.

Дустыңа карата

уңай караш, ихтирам

тәрбияләү

Алган

белемнәрне системалаштыр

ырга өйрәтү

Дустың турында, аның

шәхси сыйфатлары турында сөйли белү.

Язма

сөйләм күнек-

мәләрен камил-

ләштерү

сочине

ние

18.02
65

Сыйфат.

Сыйфат дәрәҗәләре.

Сыйфатны искә

төшерү, сыйфат дәрәҗәләрен өйрәнү.

Сыйфатларны

кулланып, дустыңа уңай бәя бирү

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый белү, аралашу күнекмәләре формалаштыру

Сыйфатларны, сыйфат

дәрәҗәләрен сөйләмдә актив куллану

Күнегүләр

эшләү
20.02
66

Сыйфат

дәрәҗәләренең сөйләмдә

кулланылышы

Сыйфат дәрәҗәләрен

сөйләмдә куллану, күнегүләр эшләү.

Дусларыңны,

яшьтәшләреңне җылы сүз белән

куандыра, мактый

белү

Эш тәртибен

аңлап, уку эшчәнлеген

оештыра белү

Сыйфатларны, сыйфат

дәрәҗәләрен кулланып, дустыңны мактый белү

Күнегүләр

эшләү
24.02
67

“Язгы каникул”

хикәясендәге лексик- грамматик материал

“Язгы каникул”

хикәясе буенча лексика белән танышу. Фигыль формаларын кабатлау.

Әхлакый

кагыйдәләргә таянып, яшьтәшләреңә киңәш бирү

Әңгәмәдәшеңне

ң фикерен тыңлый белү, аралашу күнекмәләре формалаштыру

Киңәш һәм боеруны

белдерү формаларын истә калдыру

Таблица

белән эшләү
25.02
68

“Язгы каникул”

хикәясе.

“Язгы каникул”

тексты белән эшләү.

Яшьтәшьләрең

белән аралашканда

дөрес итеп киңәш

бирә, боера белү.

Мәгълүматны

туплау өчен, күмәк

эшчәнлектә

катнашу

Киңәш һәм боеруны

белдерү формалары, диалогтан монологка

чыгу

Текст белән

эшләү
27.021   2   3   4