Главная страница

02-31 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 2 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесеСкачать 400.47 Kb.
Название 02-31 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 2 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе
страница 3/4
Дата 19.02.2016
Размер 400.47 Kb.
Тип Документы
1   2   3   4

34

Иярчен вакыт җөмлә.

ЛКФ

Схема буенча эшләүне камилләштерү

Иярченле кушма җөмлә төрләрен аңлау.

17.01
35

Саннар.

ГКФ

Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Иярчен вакыт җөмлә төрләрен аңлау

21.01
36

Бәйлекләр.

ЛГКК

Үрнәк буенча эшли белүне ныгыту

Саннарны куллану.

24.01
37

Аваз ияртемнәре.

ЛКФ

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Бәйлекләрне дөрес куллану.

28.01
38

Ымлыклар. Сүзлек диктанты.

ГКФ

  Күнегүләр эшләү

Аваз ияртемнәрен аңлау.

31.01
39

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.

ГКФ

Күнегүләр эшләү

Ымлыкларны аңлау.

4.02

40

Б.с.ү. Инша “Минем кадерле әнием”

ЛКФ

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Теркәгечләрне дөрес куллану.

7.02Тирәбездә яхшы кешеләр-11
41

Иншага анализ. Иярчен урын җөмлә.

ЛГКК

Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Алган белемнәрне практикада куллану

11.02
42

Иярчен максат җөмлә.

ГКФ

Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Иярчен урын җөмлә төрләрен аңлау.

14.02
43

Иярчен сәбәп җөмлә.

ГКФ

Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Иярчен максат җөмлә төрләрен аңлау.

18.02
44

Изложение. «Ана».

ГКФ

Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Алган белемнәрне практикада куллану

21.02
45

Изложениегә анализ. Гади җөмлә.

ЛГКК

Язмача сөйләмдә фикерне матур итеп белдерү

Алган белемнәрне практикада куллану

25.02
46


Кушма җөмлә.

ГКФ

Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Гади һәм кушма җөмләләр куллану.

28.02
47

Фигыль юнәлешләре. Сүзлек диктанты

Д/С

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Гади һәм кушма җөмләләр куллану, дөрес тәрҗемә итү.

4.03
48

Затланышсыз фигыльләр. Тест

ГКФ

Таблица белән эшләүне камилләштерү

Фигыль юнәлешләрен аңлау.

7.03
49

Контроль эш. Фигыль.

ГКФ

Сүзлек белән эшләүне камилләштерү

Алган белемнәрне практикада куллану

11.03
50

Хаталар өстендә эш. Иярчен шарт җөмлә

 

Максатчанлыкны үстерү

Алган белемнәрне практикада куллану

14.03
51

Иярченле кушма җөмлә

ГКФ

Сәбәп- нәтиҗә бәйләнешләрен табу. Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Иярчен шарт җөмлә төрләрен аңлау.

18.03Кеше һәм мохит-6
52

Сөйләм берәмлекләре.

ГКФ

Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту

Иярченле кушма җөмлә төрләрен аңлау.

21.03
53

Сүз ясалышы.

ЛКФ

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Бәйлек һәм бәйлек сүзләрне дөрес куллану.

1.04
54

Тамыр,ясалма сүзләр.

ЛГКК

Индуктив фикерләүне үстерү

Сүзтезмәләрне дөрес тәртиптә куллану

4.04
55

Парлы,тезмә,кушма сүзләр.

ГКФ

Таблица белән эшләүне камилләштерү

Алган белемнәрне практикада куллану

8.04
56

Фигыль төркемчәләре. Сүзлек диктанты

ЛКФ

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен табу, дөрес куллану.

11.04
57


Фигыльнең инфинитив формасы.

ГКФ

Хәтерне үстерү

Фигыль төркемчәләрен куллану.

15.04Беренче хисләр-12
58

Исем фигыль.

ЛКФ

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Инфинитив+кирәк конструкциясен дөрес куллану.

18.04
59

Хәл фигыль.

ЛКФ

Игътибарлылыкны үстерү

Сыйфат дәрәҗәләрен, фигыль төркемчәләрен урынлы куллану

22.04
60

Б.с.ү. Инша “Беренче хисләр-саф хисләр"

Д/С

Хәтерне үстерү

Алган белемнәрне практикада куллану

25.04
61

Иншага анализ.

Йомгаклау тесты.

ЛГКК

Язмача сөйләмдә фикерне матур итеп белдер белү күнекмәләре

Алган белемнәрне практикада куллану

29.04
62

Иярчен кире җөмлә.

ГКФ

Үрнәк буенча эшли белүне ныгыту

Фигыль юнәлешләрен дөрес тәрҗемә итү.

2.05
63

Иярчен җөмлә төрләре.

ГКФ

Схема буенча эшләүне камилләштерү

Иярчен кире җөмлә төрләрен аңлау.

6.05
64

Контроль эш. “ Җөмлә төрләре.”

ЛКФ

Сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу

Алган белемнәрне практикада куллану

13.05
65

Хаталар өстендә эш. Сыйфат фигыль.

ЛГКК

 

Алган белемнәрне практикада куллану

16.05
66

“ Минем героем”.Сөйләмдә лексик чараларның кулланылышы.

ГКФ

Таблица белән эшләүне камилләштерү

Сыйфат фигыльләрне дөрес тәрҗемә итү

20.05
67

Халык авыз иҗаты җәүһәрләре.

Халкыбызның аралашу культурасы үзенчәлекләре.

ЛКФ

Дөрес һәм төгәл җавап бирүне камилләштерү

Сыйфат фигыльне дөрес куллану.

23.05
1   2   3   4