Главная страница

02-31 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 2 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесеСкачать 400.47 Kb.
Название 02-31 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 2 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе
страница 2/4
Дата 19.02.2016
Размер 400.47 Kb.
Тип Документы
1   2   3   4


КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИК ПЛАНДәрес темасы

Тибы

Уку эшчәнлеге төрләре

Грамматика

Үткәрү вакытыБез Татарстанда яшибез-101Белем бәйрәме.

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне аера белү

3.09

2

Кереш контроль эш.

8 сыйныфта үткәннәрне кабатлау.
ЛКФДәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап, аралашау
6.09
3

“ Татарстан Республикасы”.Исем.

Исемнең лексик-семантик һәм морфологик-синтаксик үзенчәлекләре.

ЛКФ

Соруларга дөрес һәм төгәл җавап бирү

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне аера белү,куллану

10.09
4

“Казан-тарихи башкала”. Тест

Исемнең сан белән төрләнеше.

 

 

Алган белемнәрне практикада куллану

13.09
5

Татар музыка сәнгате.Исемнең килеш,тартым белән төрләнеше.

ЛКФ

Хаталар өстендә эшләү

Ия белән хәбәр арасында сызык куя белү

17.09
6

“Татар музыка сәнгате. Тартымлы исемнәргә килеш кушымчалары ялгану.

ГКК

 

Сыйфат фигыльләрне дөрес тәрҗемә итү

20.09
7

Татар театры” тексты.Фигыльнең теләк белдерү формасы.

ГКФ

Хәтерне үстерү

Исем фигыльләрне тану, килешләрен билгели алу

24.09
8

Б.с.ү. Инша “Алтын көз”

ЛГКК

Язмача сөйләмдә фикерне матур итеп белдерү

Алган белемнәрне практикада куллану

27.09
9

Иншага анализ. Изафә бәйләнеше

ГКФ

Күнегүләр эшләү

Изафә бәйләнешенең 3 төрен аера белү

1.10
10

Изафә бәйләнеше .Теләк белдерү формалары..

ЛКФ

Таблица белән эшләү

Теләк белдерү формалары куллана белү

4.10Белем һәм китап -14

11

Сыйфат һәм сыйфат дәрәҗәләре.

Сыйфатның лексик-семантик һәм морфологик үзенчәлекләре.Ясалышы,җөмләдә кулланылышы.

ГКФ

Күнегүләр эшләү

Теләк белдерү формаларын куллану

8.10
12

Алмашлык төркемчәләре. Тест.

Кулланыш үзенчәлекләре,сөйләмдәге роле.

ГКФ

Таблица белән эшләү

Сыйфат һәм сыйфат дәрәҗәләрен дөрес куллану

11.10
13

Сан һәм аның төркемчәләре. Сүзлек диктанты.

Санның лексик-семантикһәм Морфологик-синтаксик үзенчәлекләре.

ГКФ

Таблица белән эшләү

Алмашлык төркемчәләрен дөрес куллана белү

15.10
14

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре

 

Максатчанлыкны үстерү

Алган белемнәрне практикада куллану

18.10
15

К онтроль эш.”Сүз төркемнәре.”

ГКФ

Сәбәп- нәтиҗә бәйләнешләрен табу. Дөрес һәм төгәл җавап бирүне камилләштерү

Сан һәм аның төркемчәләрен аера алу

22.10
16

Хаталар өстендә эш. Кушма җөмлә .

ГКФ

Җөмләнең баш иярчен кисәкләрен русчага тәрҗемә итү, кулланылышын гамәли үзләштерү

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен табу, сораулар куя белү

25.10
17

Хикәя фигыльнең хәзерге заман формасы.

ГКФ

Схема буенча эшләү

Кушма җөмлә төрләрен аңлау

29.10
18

Фразеологик берәмлекләр. Сүзлек диктанты.

ЛКФ

Сүзлек белән эшләү

Каршы бәйлеген дөрес куллану

1.11
19


Хикәя фигыльнең үткән заман формасы.

ЛГКК

Сүзлек белән эшләү

Фразеологик берәмлекләрдән урынлы файдалану

12.11
20

Хикәя фигыльнең киләчәк заман формасы.

ГКФ

Таблица белән эшләү

Хикәя фигыльнең заман формаларын белү,

15.11
21

Сыйфат фигыль. Сүзлек диктанты

Д/С

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү. Дөрес һәм төгәл җавап бирүне камилләштерү

Хикәя фигыльнең заман формаларын дөрес куллану

19.11
22

Фигыльнең инфинитив формасы.

ГКФ

Таблица белән эшләү
22.11
23

Тезмә

фигыльләр.

ЛКФ

Аңлап тәрҗемә итү

Хәбәрлек сүзләрне тану, куллану.

26.11
24

Фигыль формаларын кабатлау.

ЛКФ

Күмәк сөйләшү күнекмәләрен камилләштерү

. Тамырдаш сүзләрне аера белү

29.11Һөнәр сайлау-7

25


Тезүче теркәгечләр.

Д/С

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Тезмә фигыльләрне куллана алу.

3.12
26

Ияртүче теркәгечләр. Мөстәкыйль эш.

ЛКФ

Логик фикерләүне үстерү

Антоним һәм синоним сүзләрне урынлы куллана алу

6.12
27

Иярченле кушма җөмлә төрләре. Тест.

ГКФ

Сүзлек белән эшләүне камилләштерү

Алган белемнәрне практикада куллану

10.12
28

Аналитик иярченле кушма җөмлә.

ГКФ

Схема буенча эшләүне камилләштерү

Алган белемнәрне практикада куллану

13.12
29

Синтетик иярченле кушма җөмлә.

 

Максатчанлыкны үстерү

Алган белемнәрне практикада куллану

17.12
30

Контроль эш.Иярченле кушма җөмлә.

ГКФ

Таблица белән эшләүне камилләштерү

Сыйфат фигыльне дөрес тәрҗемә итү.

20.12
31

Хаталар өстендә эш. Шарт фигыль.

ГКФ

Шарт фигыльне дөрес кулланып телдән һәм язма сөйләм оештыра белү күнекмәсен булдыру.

Шарт фигыльләрне тану

24.12Ата-анага хөрмәт мәңгелек-9
32

Иярченле кушма җөмлә төрләре.

ЛКФ

Үз сөйләмеңне тыңлый һәм дөресли белергә өйрәнү

Шарт фигыльләрне дөрес куллану

10.01
33

Иярчен хәл җөмлә төрләре.

ГКФ

Схема буенча эшләүне камилләштерү

Кушма җөмлә төрләрен аңлау

14.011   2   3   4