Главная страница

Килешенде мб җитәкчесе /Гильмутдинова Л. Х./ Беркетмә №1


Скачать 377.34 Kb.
НазваниеКилешенде мб җитәкчесе /Гильмутдинова Л. Х./ Беркетмә №1
страница2/3
Дата21.04.2016
Размер377.34 Kb.
ТипДокументы
1   2   3


3 нче сыйныфны тәмамлаучы укучыларның ел ахырына лексик - грамматик минимумы:

 1. Сан, килеш, тартым белән төрләнгән исемнәрне сөйләмдә куллану күнекмәләрен камилләштерү.

 2. Килеш белән төрләнгән зат алмашлыкларын дәрес куллануга ирешү.

 3. Тезмә, кушма, парлы исемнәрнең мәгънәләрен дөрес аңлап куллануга күнектерү.

 4. Күплек сандагы тартымлы исемнәрне гамәли үзләштерү.

 5. Лексик темаларга караган сыйфатларны чагыштыру дәрәҗәсендә дөрес куллануга өйрәтү.

 6. Җыю саннарының сөйләмдә кулланылу үзенчәлекләрен истә калдыру.

 7. Кебек (шикелле), аркылы, саен, бирле бәйлекләрен исемнәр һәм алмашлыклар белән кулланырга өйрәтү.

 8. Өйрәнелгән күрсәтү, сорау, тартым алмашлыкларын кулланып, җөмләләр төзү эшен активлаштыру.

 9. Хәзерге һәм билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләндереп, сөйләмдә куллана белү күнекмәләрен ныгыту.

 10. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнешен гамәли үзләштерү.

 11. Алдында, артында, өстендә, астында, янында бәйлек сүзләре белән җөмләләр төзергә күнектерү.

12. Ләкин, чөнкитеркәгечле кушма җөмләләрнең эчтәлеген аңлап, аларны сөйләмдә куллануга ирешү. Аларда басымның беренче иҗеккә куелу үзенчәлеген истә калдыру.

13. Раслау, инкяр, сорау, боерык җөмлә төрләрен диалогик һәм монологик сөйләмдә куллануны камилләштерү.
Орфоэпик һәм орфографик минимум

 1. Авазларны, лексик темаларга караган калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне орфоэпия нормаларына туры китереп әйтергә күнектерү.

 2. Басым беренче иҗеккә төшкән сүзләрне дөрес әйтүгә ирешү.

 3. Алынма сүзләрнең әйтелешен истә калдыру.

 4. Янәшә килгән ике тартык булган сүзләрнең әйтелешен һәм аваз үзгәрешләрен искәртү.

 5. Янәшә килән ике бертөрле тартык булган сүзләрне дөрес әйтү күнекмәләрен булдыру.

 6. [р] авазына башланган сүзләрнең әйтелешен гамәли үзләштерү.

 7. Я, ю, е хәрефләре белдергән авазларны гамәли үзләштерү.

 8. Орфографик күнекмәләрне камилләштерү.


Дәреснең темасы

Көтелгән нәтиҗәләр

метапредмет


предмет


шәхси


1.


I ЧИРЕК


Узган елдагы теоретик материалны кабатлау.

Мөстәкыйль рәвештә дәреснең проблемасын(темасын) һәм максатларын формалаштыру, аларны чишү өчен алгоритм булдыру. Үз фикереңне җиткерү.


Яңа сүзләрне дөрес язу, дөрес әйтү, транскрипциядә күрсәтә белү


Татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру

2.

Исем, фигыль, зат алмашлыкларын кабатлау.

Уку проблемасын чишү өчен план төзү. Яңа белемнәр табу. Үткәндә өйрәнгәнне яңасыннан аера белү.

Аралашу осталыгына ия булу, язмача аралашу күнекмәләрен үзләштерү, парларда эшли белү

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта куллану теләген уяту

3.

Саннарны кабатлау.

Парларда һәм күмәк эшли белү, мәгълүматны анализлый һәм үз эшчәнлегендә куллана белү

Саннарны танып белү, граматик билгеләрен һәм вазифаларын аңлау. Аларны дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану.

Активлыкка, мөстәкыйльлеккә фикер йөртүгә, акыл эшчәнлегенә һәм рухи эшчәнлеккә өйрәтү, шәхес буларак формалашуны тәэмин итү

4.

“Зат алмашлыгы + фигыль” конструкциясенә ялганган юклык формасы

Уку мәсьәләсен аңлау һәм үтәү. Укытучы бәяләвен уңай кабул итү, эшчәнлекне планлаштыру. Аралаша белү сәләтен үстерү(аралашунчантык,хислелек,эмпатия хисләре)


“Зат алмашлыгы + фигыль” конструкциясен аңлау. Конструкцияне юклык формасында өйрәнү

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү.

5.

Теркәгеч hәм бәйлекләр

Яңа белемнәр табу. Әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. Ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру

Теркәгеч hәм бәйлекләр турында өйрәнү, вазифаларын аңлау.

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне үзләштерү

6.

Теркәгеч hәм бәйлекләр.Аларның сөйләмдә кулланылышы.

Объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне табу. Үз фикереңне телдән җиткерергә тырышу.

Теркәгеч hәм бәйлекләр турында өйрәнү, вазифаларын аңлау. Аларны дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану

Күп милләтле илебезгә карата ярату хисләре, татар теленә ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру

7.

Теркәгеч hәм бәйлекләр. Аларның сөйләмдә кулланылышы.

Татар һәм рус телләрендәге сүзләр бәйләнешенең уртак һәм аермалы якларын таба белү.Бәйлекләрне дөрес куллану. Сорауларга җавап бирә белү

Теркәгеч hәм бәйлекләр турында өйрәнү, вазифаларын аңлау. Аларны дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану

Татар телен өйрәнүгә уңай мотивация булдыру

8.

Кабатлау.

Уку мәсьәләсен формалаштыру. Әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү.Мөстәкыйль рәвештә төрле текстлар белән эшли белү

Дәреснең төп проблемасын аңлау


Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү.

9.

Астында, өстендә, янында сүзләре

Уку мәсьәләсен кабул итү. Сүзләрне дөрес һәм урынлы куллана белү

Астында, өстендә, янында сүзләрен өйрәнү.

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне үзләштерү

10.

Астында, өстендә, янында сүзләре

Мөстәкыйль рәвештә максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү.Сүзлекләр, белешмә материаллардан файдалану

Астында, өстендә, янында сүзләрен өйрәнү. аралашу осталыгына ия булу

Татар телен өйрәнүгә уңай мотивация булдыру

11.

Кемнеке? соравы.

Мөстәкыйль рәвештә максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү.Сүзләрне дөрес һәм урынлы куллана белү

Кемнеке? соравына дөрес җавап бирергә өйрәнү.

Активлыкка, мөстәкыйльлеккә фикер йөртүгә, акыл эшчәнлегенә һәм рухи эшчәнлеккә өйрәтү, шәхес буларак формалашуны дәвам итү.

12.

Алдында, артында сүзләре

Үз фикереңне формалаштыру.Сүзләрне дөрес һәм урынлы куллана белү

Алдында, артында сүзләрен өйрәнү

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

13.

Алдында, артында сүзләрен җөмләдә дөрес куллану.

Мәгълүмат белән эшләү культурасы формалаштыру, төрле чыганлардан туплау.Үзэшчәнлекне планлаштыру. Максатка ирешү юлларын билгеләү

Алдында, артында сүзләрен үзләштерү. Укучыларны иҗади эшчәнлеккә тарту.

Туган ил, туган җир төшенчәләрен аңлап кабул итү.

14.

Алдында, артында сүзләрен җөмләдә дөрес куллану.

Уку мәсьәләсен кабул итү.Сүзләрне дөрес һәм урынлы куллана белү Укытучының сөйләмен тыңлау, аңлау, үз фикереңне белдереп сөйләм төзү..

Алдында, артында сүзләрен сөйләмдә дөрес куллану .

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

15.

Сыйфат

Укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләрнең җавапларын бәяләү. Уку мәсьәләсен кабул итү.

Сыйфат сүз төркемен танып белү, граматик билгеләрен һәм вазифаларын аңлау.

Төрле мәгьлүмат чараларын танып белү һәм аралашу мәсьәләсен хәл иткәндә(сүзлекләр, Интернет ресурслардан һ.б ) куллану.

16.

“ Сыйфат+ -рак/.-рәк”, ягъни сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе.

Укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый , анализлый белү. Төрләнешне гамәли кулланышка кертү

Сыйфат+ -рак/.-рәк”, ягъни сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе турында өйрәнү

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

17.

Дистәләр, катлаулы саннар

Үзэшчәнлекне планлаштыру.Саннарны дөрес һәм урынлы куллану

Ун, егерме, утыз кебек дистәләр һәм катлаулы саннарны өйрәнү.

Туган ил, туган җир төшенчәләрен аңлап кабул итү.

18.

Дистәләр, катлаулы саннар

Уку эшчәнлеген оештыру. Сүзләрне дөрес һәм урынлы куллану

Ун, егерме, утыз кебек дистәләр һәм катлаулы саннарны өйрәнү, аларны сөйләмдә дөрес куллану

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

19.

Инфинитив

Яңа белемнәр табу. Уку проблемасын төзү өчен план төзү.Төрләнешне гамәли кулланышка кертү.

Сорау бирә һәм җавап бирә белү

Инфинитивның граматик билгеләрен һәм вазифаларын өйрәнү. Аларны дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану.

Активлыкка, мөстәкыйльлеккә фикер йөртүгә, акыл эшчәнлегенә һәм рухи эшчәнлеккә өйрәтү, шәхес буларак формалашуны дәвам итү.

20.

Инфинитив

Өйрәнелгәнне чынбарлыкка күчереп, гамәлдә кулланырга әзер булу. Төрләнешне гамәли кулланышка кертү

Инфинитивның граматик билгеләрен һәм вазифаларын өйрәнү. Аларны дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану.

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

21.

Кабатлау

Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү.Максатка ирешү юлларын билгеләү

Аралашу осталыгына ия булу. Инфинитивны дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану.

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

22.

“Ярый, ярамый, мөмкин, мөмкин түгел” сүзләре.

Укытучының сөйләмен тыңлау, аңлау, иптәшеңне тыңлый белү күнекмәләрен булдыру.Сүзләрне дөрес һәм урынлы кулланырга өйрәнү

Ярый, ярамый, мөмкин, мөмкин түгел сүзләрен өйрәнү

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

23.

Кабатлау (Диктант язарга әзерләнү)

Укучының үз эшчәнлеген мөстәкыйль рәвештә оештыра белүе, бәяләү, үзенең кызыксынучанлык өлкәсен билгели белү

Өстәмә белем бирү чыганакларыннан мәгълүмат алу

Туган ил, туган җир төшенчәләрен аңлап кабул итү.

24.

Диктант.

Максатка ирешү юлларын билгеләү. Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү

Коммуникатив бурычлар куя һәм аларны хәл итә белү.

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

25.

Хаталар өстендә эш.

Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү Максатка ирешү юлларын билгеләү

Сүзләрне дөрес язарга өйрәнү


Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

26.

Б.С.Ү. “Минем яраткан hөнәрем”

Уку хезмәтенә максат кабул итү. Аңа ирешү өчен этапара бурычлар кую. Сорауларга җавап бирә белү, план буенча эшләү

Сорау һәм җавап бирә, рәсем буенча җөмләләр төзи белү.

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

27.

Диалог төзү күнекмәләрен кабатлау

Уку эшчәнлеген оештыру. Сорау бирә һәм җавап бирә белү

Бирелгән терәк сүзләрне кулланып хикәя яза белү


Активлыкка, мөстәкыйльлеккә фикер йөртүгә, акыл эшчәнлегенә һәм рухи эшчәнлеккә өйрәтү, шәхес буларак формалашуны дәвам итү.

28.

II ЧИРЕК


Саннар

Мөстәкыйль рәвештә дәреснең проблемасын (темасын) һәм максатларын формалаштыру Сорауларга җавап бирә белү

Саннарны танып белү, граматик билгеләрен һәм вазифаларын аңлау. Аларны дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану.

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

29.

Инфинитив

Укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләрнең җавапларын бәяләү Төрләнешне гамәли кулланышка кертү .

Коммуникатив бурычлар куя һәм аларны хәл итә белү.

Төрле мәгьлүмат чараларын танып белү һәм аралашу мәсьәләсен хәл иткәндә(сүзлекләр,Интернет ресурслардан һ.б ) куллану.

30.

Мөстәкыйль эш. Бәйлекләр.

Мөстәкыйль рәвештә төрле текстлар белән эшли белү( төп текст, астөшермә һ.б.), өстәмә материалларны таба һәм тиешле урында куллана белү

Дөрес язу һәм укый белү. Белемнәрне системага салу


Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

31.

“Кебек” бәйлеге.

Уку эшчәнлеген оештыру.Сүзләрне дөрес һәм урынлы куллана белү

“Кебек” бәйлеге турында мәгълүматлы булу

Активлыкка, мөстәкыйльлеккә фикер йөртүгә, акыл эшчәнлегенә һәм рухи эшчәнлеккә өйрәтү, шәхес буларак формалашуны дәвам итү.

32.

“Кебек” бәйлеген исемнәр hәм алмашлыклар белән куллану.

Төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба,анализлый һәм үз эшчәнлегендә куллана белү. Сорау бирә һәм җавап бирә белү

Укучыларны иҗади эшчәнлеккә тарту, “кебек” бәйлеген исемнәр hәм алмашлыклар белән куллану.

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

33.

[к] hәм [къ ] авазлары..

Максатка ирешү юлларын билгеләү. Дөрес,аңлап уку һәм [к] hәм [къ ] авазлары булган сүзләрне дөрес язу күнекмәләрен булдыру.

Авазларны дөрес әйтә, чагыштыра, текстларны укый, шиг-нең турында сөйли белү.

Туган ил, туган җир төшенчәләрен аңлап кабул итү.

34.

Рус һәм татар телләрендә сүз тәртибе.

Рус һәм татар телен чагыштырып өйрәнү. Сорау бирә һәм сорауларга җавап бирә белү

Рус һәм татар телләрендә сүз тәртибен өйрәнү

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

35.

Исем+ юнәлеш килеше кушымчасы.

Уку эшчәнлеген оештыру. Сүзләрне дөрес һәм урынлы куллана белү

Сүз төзелешен тикшерә белү

Туган ил, туган җир төшенчәләрен аңлап кабул итү.

36.

Юнәлеш килеше белән төрләнгән исемнәрне җөмлөләрдә дөрес куллану.

Уку хезмәтенә максат кую, аңа ирешү өчен этапара бурычлар кую. Бер мәгълүматны икенче төрле итеп үзгәртә алу

Юнәлеш килеше белән төрләнгән исемнәрне җөмлөләрдә дөрес кулланырга өйрәнү

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

37.

“Базарда” тексты. (Контроль күчереп язуга әзерлек)

Үзэшчәнлекне планлаштыру. Сорау бирә һәм җавап бирә белү

“Базарда” текстын аңлап, дөрес интонация белән укый, сорауларга җавап бирә белү.

Активлыкка, мөстәкыйльлеккә фикер йөртүгә, акыл эшчәнлегенә һәм рухи эшчәнлеккә өйрәтү, шәхес буларак формалашуны дәвам итү.

38.

Контроль күчереп язу

Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләрнең җавапларын бәяләү

Белемнәрне системага салу

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

39.

Хаталар өстендә эш. Фигыль заманнары.

План нигезендә эш оештыру, үз эшчәнлегенең максатка ирешүдә ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булуын күзәтү;


Фигыль заманнарын өйрәнү. Өйрәнелгән материалны гомумиләштерү,укылган текстны кыскартып сөйләргә өйрәнү


Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

40.

Yткән заман фигыль формасы.

Үзэшчәнлекне планлаштыру .Үз фикерен тексттан өземтәләр китереп дәлилли белү

Yткән заман фигыль формасын өйрәнү

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

41.

Билгеле hәм билгесез үткән заман фигыль формалары

Яңа белемнәр табу. Уку проблемасын төзү өчен план төзү. Төрләнешне гамәли кулланышка кертү

Билгеле hәм билгесез үткән заман фигыль формаларын өйрәнү

Татар теленә ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру.

42.

Билгеле үткән заман хикәя фигыль кушымчалары. Юклык формасы.

Үзэшчәнлекне планлаштыру .Укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләрнең җавапларын бәяләү

Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең юк. Формасын өйрәнү.

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү

43.

Билгесез үткән заман хикәя фигыль

Төрләнешне гамәли кулланышка кертү. Укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләрнең җавапларын бәяләү

Билгесез үткән заман хикәя фигыль формасын өйрәнү

Төрле мәгьлүмат чараларын танып белү һәм аралашу мәсьәләсен хәл иткәндә(сүзлекләр,Интернет ресурслардан һ.б ) куллану.

44.

Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Юклык формасы.

Объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү

Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы.үзләштерү.

Үзең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышта үз урыныңны күзаллый башлау.

45.

Хәзерге заман хикәя фигыль. (Диктант язуга әзерлек)

Уку хезмәтенә максат кую, аңа ирешү өчен этапара бурычлар кую. Төрләнешне гамәли кулланышка кертү

Тема буенча сорауларга җавап бирә алу, телдән төрле типтагы монолог, диалоглар төзү, әңгәмә кору


Активлыкка, мөстәкыйльлеккә фикер йөртүгә, акыл эшчәнлегенә һәм рухи эшчәнлеккә өйрәтү, шәхес буларак формалашуны дәвам итү.

46.

Сүзлек диктанты

Белемнәрен системага салу. Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү.

Укучыларны иҗади эшчәнлеккә тарту. Үзләштерелгән орфография кагыйдәләрен куллана белү

Әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү
1   2   3